Ga naar inhoud

YU Nature

In deze programma’s ervaar je de wijsheid van de natuur. Daaronder valt ook de wijsheid van je eigen natuur.

YU Pure: ook het gevoel dat er zoveel in je omgaat? Zaken waar je geen vat op hebt? Alsof je op een achtbaan zit en die rollercoaster niet te controleren valt? Dingen die je onrustig maken. Ontdek je pure natuur, wie ben je, wat zijn je unieke krachten? Hoe leef je authentiek?

YU Connect: ben je in connectie met je lichaam, je wortels, je emoties, je gedachten, je omgeving? De interactie ertussen, met jezelf en al je onderdelen, met de ander en met je omgeving bepalen mee de kwaliteit van je leven. Aan de hand van tools uit de natuur (bv. paarden) worden inzichten verschaft om de connectie te optimaliseren.

YU Wise: wijsheid, welke wijsheid is je beste vriend, elke dag opnieuw? Het ‘beheersen van’ is zoveel krachtiger dan het ‘controleren en sturen van’. Wat valt er te beheersen? Deze programma’s laten je ervaringsgericht inzien wat 'matters in life' … waar het om gaat.

YU Silence: continu geluid, muziek, dagelijks lawaai en overal praten ... er bestaat ook zoiets als stilte. Wat betekent stilte in ons leven? Wat doet stilte met onze ontwikkeling? Hoe straal ik leiderschap uit zonder woorden?

YU Be You: wie ben je en wat wil je? Je volle zelf tot ontwikkeling en ontplooiing brengen. De prachtige bloem, in volle bloei, met geuren die je niet loslaten en inspirerend zijn voor elke mens. Zo kan je leven eruit zien.